233_  

درخواست حذف این مطلب
برای هیچ شهری،به اندازه قم دلم تنگ نمیشود.دلم برای حرم حضرت معصومه(س) تنگ میشود.برای بازارهای اطرافش.برای سوهان هایش.دلم برای آن شلوغی و حال و هوایش تنگ میشود.برای همه چیزش... خیلی دارد حافظه ام کُند میشود.یادم نمی آید مقدار پولی که بابایی بهم داد چقدر بود؟یادم نمی آید جورابهایم را کجا گذاشته ام؟یادم نمی آید مطلبی که چند دقیقه پیش خواندم در مورد چی بود؟اسم !!! ی که یک ماه پیش دیدم و خیلی قشنگ بود ، چی بود؟یادم نمی آیدشماره فلانی چند بود؟...یاد

ادامه مطلب